Działalność naukowa

Dnia 1 września 2009 w wyniku połączenia Zakładu Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego z Katedrą Inżynierii Wodnej, powstała Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

Nowa jednostka łączy dwie główne dziedziny badawcze:

Inżynierię Wodną

 • metody pomiaru rumowiska wleczonego i unoszonego w rzekach i potokach górskich,
 • radioizotopowe pomiary początku ruchu rumowiska wleczonego w fali powodziowej,
 • modelowanie matematyczne rumowiska unoszonego i wleczonego,
 • pomiary obrukowania dna i monitoring transportu,
 • renaturyzacja rzek,
 • konstrukcje i hydraulika przepławek dla ryb,
 • zamulanie małych zbiorników wodnych i stawów rybnych,
 • ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów,
 • oddziaływanie spiętrzenia wód na tereny przyległe.
Geotechnikę
 • zastosowanie gruntów naturalnych i odpadów przemysłowych do budowy różnego typu obiektów ziemnych,
 • projektowanie bezpiecznych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • badania modelowe filtracji przez budowle hydrotechniczne,
 • badania modelowe róznego typu uszczelnień,
 • badania właściwości geotechnicznych gruntów naturalnych i odpadów przemysłowych, w tym mrozoodporności, do celów drogowych i fundamentowych,
 • obliczenia numeryczne stateczności skarp budowli ziemnych oraz zboczy naturalnych, z uwzględnieniem wpływu filtracji wody,
 • obliczenia numeryczne przemieszczeń budowli ziemnych, w tym ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego,
 • ochrona terenów przyległych do dróg o dużym ruchu samochodowym przed niekorzystnym działaniem hałasu.

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki jest w posiadaniu dobrze wyposażonego laboratorium geotechnicznego i hydrotechnicznego, w których wykorzystuje m.in. dwa koryta hydrauliczne pozwalające na prowadzenie badań filtracji w modelach różnego typu budowli ziemnych oraz badań symulujących ruch wody w ciekach otwartych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK