Water Rennovation in Ukraine (Odtwarzanie zasobów wodnych w Ukrainie)

Zaproszenie dla studentów posługujących się językiem angielskim!

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, WIŚiG, UR w Krakowie zaprasza studentów kierunków IiGW, IṤ, AK, GP oraz GiK na Wyszehradzką Szkołę Letnią.

Tytuł projektu: Water Rennovation in Ukraine (Odtwarzanie zasobów wodnych w Ukrainie)

Nr projektu: 22320101

Czas trwania projektu: 25.09.2023 – 15.03.2025

Cel projektu: Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem najlepszych europejskich praktyk prezentowanych na uczelniach partnerskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Umiejętności praktyczne są dla uczestników bardzo ważne, podnoszą wartość absolwentów na rynku pracy. Zatem gromadzenie najlepszych doświadczeń uniwersytetów V4 na specjalnych kursach praktycznych zapewni uczestnikom najlepszą wiedzę nie tylko na temat krajów V4, ale stanie się także głównymi umiejętnościami ukraińskich uczestników w zakresie odbudowy sektora wodnego Ukrainy po wojnie. Drugą kwestią projektu jest utworzenie silnej sieci zawodowej nie tylko pomiędzy absolwentami, ale także pomiędzy wykładowcami i naukowcami. Sieć ta może rozpowszechniać najlepsze praktyki wśród interesariuszy i instytucji państwowych. Trzecia kwestia ma charakter społeczno-kulturowy. Podczas Szkoły Praktycznej uczniowie dowiedzą się więcej na temat cech kulturowych każdego kraju Grupy V4, Ukrainy i wspólnych wartości europejskich.

Lokalizacja Wyszehradzkiej Szkoły Letniej w Polsce
Zajęcie prowadzone będą przez specjalistów z branży Gospodarka Wodna oraz przez pracowników Katedry Inżynierii Wodnej i Geotechniki, WIŚiG, UR w Krakowie.

Zajęcia kierowane będą do studentów studiujących na kierunkach IiGW, IṤ, AK, GP oraz GiK.

Termin: 22-28 kwietnia 2024r.

Zapraszamy także studentów do zaangażowania jako wolontariusze. Będą oni pomocni przy organizacji i realizacji Wyszehradzkich Szkół Letnich w Polsce, Węgrzech, Czechach i Słowacji

Informacja o rekrutacji: Andrzej Strużyński, pok. 102a, email: Andrzej.Struzynski@urk.edu.pl

Partnerzy projektu:
1. University of Debrecen (www.edu.unideb.hu) – koordynator projektu
2. National University of Water and Environmental Engineering (nuwm.edu.ua/en)
3. Slovak University of Agriculture in Nitra (www.fzki.uniag.sk/en/home-page/)
4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (en.urk.edu.pl)
5. Mendel University in Brno (mendelu.cz/en)

Link do strony koordynatora: https://mek.unideb.hu/en/visegrad-grant

Fundusz Wyszehradzki: www.visegradfund.org

Realizowane granty: https://www.visegradfund.org/archive/results/visegrad-grants/

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK